spinmeroundstore

The best album of Japanese Alternative Rock Band Gellers including members such as Shugo Tokumaru, Shingo Shinmachi, Hinata Okubo, Kenichi Kawazoe, Yukihisa Tashiro is on vinyl.The songs were selected by OHISHI NORIKO, OH SHU, OHASHI HIROYUKI, KOWLOON JOE, SHIBASAKI YUJI, TAKAHASHI SHO, TANIGUCHI YU, DETO MANABU (OGRE YOU ASSHOLE), HARA KAZUTOSHI, FUJIMURA YORIMASA, MATSUMOTO YORIHITO, MIZOGUCHI HIROMI, YOSHIKI RYOSUKE, YOSHIDA YASUNAO, YUNNIKO.
The best album of Japanese Alternative Rock Band Gellers including members such as Shugo Tokumaru, Shingo Shinmachi, Hinata Okubo, Kenichi Kawazoe, Yukihisa Tashiro is on vinyl.The songs were selected by OHISHI NORIKO, OH SHU, OHASHI HIROYUKI, KOWLOON JOE, SHIBASAKI YUJI, TAKAHASHI SHO, TANIGUCHI YU, DETO MANABU (OGRE YOU ASSHOLE), HARA KAZUTOSHI, FUJIMURA YORIMASA, MATSUMOTO YORIHITO, MIZOGUCHI HIROMI, YOSHIKI RYOSUKE, YOSHIDA YASUNAO, YUNNIKO.
4560236389615

Details

Format: Vinyl
Label: JET SET
Rel. Date: 04/07/2023
UPC: 4560236389615

Best! [Limited Edition]
Artist: Gellers
Format: Vinyl
New: Available $40.98
Wish

Formats and Editions

More Info:

The best album of Japanese Alternative Rock Band Gellers including members such as Shugo Tokumaru, Shingo Shinmachi, Hinata Okubo, Kenichi Kawazoe, Yukihisa Tashiro is on vinyl.The songs were selected by OHISHI NORIKO, OH SHU, OHASHI HIROYUKI, KOWLOON JOE, SHIBASAKI YUJI, TAKAHASHI SHO, TANIGUCHI YU, DETO MANABU (OGRE YOU ASSHOLE), HARA KAZUTOSHI, FUJIMURA YORIMASA, MATSUMOTO YORIHITO, MIZOGUCHI HIROMI, YOSHIKI RYOSUKE, YOSHIDA YASUNAO, YUNNIKO.
        
back to top